Články a zajímavosti

Fond oprav je souhrn prostředků vyhrazených pro pokrytí nákladů spojených se správou domu a pozemku. Tvoří základní příjem společenství vlastníků jednotek. Podílí se na něm všichni vlastníci jednotek, a to podle výše podílu na společných prostorách domu. Ten je většinou určený plochou bytové jednotky.

Zákon 67/2013 Sb. řeší poskytování plnění spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. Například stanovení výše záloh, dodávky vody, tepla, provoz výtahu, rozúčtování nákladů na služby, pokuty za plnění a podobně. Nabyl účinnosti 1. 1. 2014.

Záleží na konkrétním výrobku, ale pokud se ptáte na poměrové měřiče tepla (digitální indikátor ukazuje počty dílků), pak tyto měřiče umožňují určit, laicky řečeno, který byt (či topné těleso) topil více a který méně, v poměru k ostatním – tedy kdo v domě více protopí.

Zákon se zabývá vymezením pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Ve vašem případě se tak může jednat například o to požadování finanční spoluúčasti na poškození věci, které do těchto pojmů nespadá. Více by řekl konkrétní příklad.

© 2024 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!